Lid worden

Het lidmaatschap van LR De Dalruiters bedraagt 105 euro voor paardenleden, en 70 euro voor ponyleden.
De paardenleden en ponyledenworden in de gelegenheid gesteld om een keer per week een les te volgen. Het lesgeld  bedraagt 125 euro per halfjaar.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap en lesgeld voor het komende jaar vastgesteld.
Leden die concoursen willen rijden, kunnen de startbescheiden via de KNHS bestellen.
De KNHS berekent de nota direct door aan de leden.

De Dalruiters organiseren een aantal activiteiten voor hun leden, o.a:
  • Jaarlijkse paardenconcours
  • Clubkampioenschappen
  • Hubertusrit
Hieronder volgen een aantal verplichtingen waaraan de leden moeten voldoen:
  • Helpen op ons jaarlijkse paarden concours
  • Een ochtend helpen bij de markt van Busscher in Weerselo
Om lid te worden van de Dalruiters kunt u contact opnemen met Marie-Louise Kok-Mulder, de secretaresse van de vereniging, telefonisch of via de mail.

Tel: 0541 511699

Email: dedalruiters@hotmail.com